Muolaalaisten seura

Parkkilan huvilanomistajat

 • Paavel Kornelejevitsch von Laland / Paul von Laland / Laaland
  (Pavel Kornelejevitš fon Laaland) (1863-1945 Leningrad), agronomi,
  valtioneuvos
  -Nikolajevo – lohkottu Konstantin Uschanoffin palstasta 1913 (0,547 ha)                                                                                                                                                        -otettu valtion hoitoon                                                                                                                                                                                                                                  -Pavlovo I – lohkottu Ivan Rumbinin palstasta 1913 (0.950 ha)
          -otettu valtion hoitoon
  -Korneljevo – lohkottu Justin Ivanoff Tjukanoffin palstasta 1913 (0,785 ha)
          -otettu valtion hoitoon
  -Elisavetino – lohkottu Arsentti Fokinin palstasta 1914 (6,634 ha)
          -otettu valtion hoitoon
  -Emiljano – lohkottu Ignati Fokinin palstasta 1914 (1,080 ha)
          -otettu valtion hoitoon
  -vaimo Emilia von Keller / von Koller?
 • Aleksander Ottonovitsch von Kühne (Aleksandr Ottonovitš von Kine)
  -Edith – lohkottu Nikolai Rumbinin palstasta 1913 (6,40 ha)
  -otettu valtion hoitoon
  -Ivan Rumbin ostaa pakkohuutokaupassa 1927
 • Vladimir Stepanovitsch Mihailoff (Vladimir Stepanovitš Mihailov)
  -Sosnatschok – lohkottu Maria Rumbinin palstasta 1912 (3 ha)
  -otettu valtion hoitoon
 • Pelageja Fjodorovna Pogolokaja / Pagolskaja / Pogolskaja, leski
  -otettu valtion hoitoon
 • Aleksander Pogolskij
  -otettu valtion hoitoon
 • Aglaida Sergievna Seest /Siest (Aglaida Sergejevna Zeest) (1868-?), hovineuvoksetar
  -Rauha – lohkottu Ustin Tjukanoffin ja Alexander Kiriloffin palstasta 1908 (3,5 ha)
 • Ljubov Aleksejevna Seest (o.s. Emeljanova) (Ljubov Aleksajevna Zeest)(1862-1923 Petrograd), virkamiehen rouva