Muolaalaisten seura

Venäläiset maanomistajat ja huviloitsijat Muolaassa

Karjalankannaksesta muodostui 1800-luvun lopulla suosittu kesänviettoalue
pietarilaisille. Etenkin merenrantapitäjät olivat suosittuja, mutta koska Muolaassa oli kauniita järvialueita junayhteyden päässä Pietarista, tuli siitä Kannaksen neljänneksi suosituin huvilapitäjä.
Vuonna 1919 Muolaassa oli ulkomaalaisten omistuksessa 531 palstatilaa ja 33 maatilaa. Suurin osa omistajista oli venäläisiä, mutta joukossa oli myös muiden kansallisuuksien edustajia, jotka kuitenkin useimmiten asuivat ja työskentelivät Pietarissa. Näiden lisäksi oli paljon vuokrahuviloissa kesää viettäviä pietarilaisia.
Huviloitsijat toivat kyliin kansainvälistä tunnelmaa mutta olivat myös tärkeitä pitäjän taloudelle tarjotessaan työtä paikallisille ihmisille ja markkinoita paikallisille tuotteille. Lokakuun vallankumouksen jälkeen ja Suomen itsenäistyttyä Kannaksen huvilakausi päättyi. Monet huvilat jäivät hoidotta ja otettiin valtion haltuun. Jos omistaja ei ilmaantunut, huvilat myytiin tai vuokrattiin. Rakennuksia myös purettiin rakennustarvikkeiksi tai siirrettiin ympäri Suomea.

Näille sivuille on kerätty Muolaassa huvilan tai maatilan omistaneiden tai
vuokranneiden ulkomaalaisten nimiä. Lista on kylittäin sukunimen mukaan
aakkosjärjestyksessä. Nimet on poimittu eri lähteistä: maarekisteristä, henkikirjoista, sanomalehdistä, muistelmista, kyläkirjoista, Internet-sivustoilta. Osasta on löytynyt tietoa ammatista tai arvonimestä, osasta vain sukunimi. Eri lähteissä esiintyvät erilaiset nimimuodot on merkitty ja niiden lisäksi suluissa venäjänkielisestä nimestä translitteroitu muoto. Osassa on myös maarekisteristä peräisin olevia lohkomistietoja: kenen maista palsta
on lohkottu ja milloin sekä palstan pinta-ala.

Tietoja tarkistetaan ja lisätään. Jos sinulla on tietoa tai muistoja listan henkilöistä, lähetä viesti osoitteeseen: paivi.paloposki@welho.net

Muolaa, huvila Tervolan kylässä; omistaja Viipurin oikeuspormestari Lumme. Lähde: Etelä-Karjalan museo

Huvilanomistajat kylissä: